Контакт и бронирование

Телефон:
+359 8999 80 900

E-mail:
hi@kitana.bg

Пощенски адрес:
Еко Къща Китана
ул. Никола Христов 42
9260, с. Аспарухово
общ. Дългопол
Болгария